Foreninger

Posted on by

AC Norddjurs
Kontaktperson: Frank Birch
Tel. 30 87 09 96 – formand.acnorddjurs@gmail.com

Andelsboligforeningen Dystrupparken
Vestermarken 19, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 10 59

KFUM-Spejderne i Ørum Djurs
Kratbakken 11, 8586 Ørum Djurs

KFUM-Spejderne Ørum Gruppe
Dystrupvej 21, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 18 15

Nørre Djurs Skytteforening
Formand Nick Bang,  Stenvad Bygade 55, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 11 03

Støtteforeningen AC Norddjurs Fodboldvenner
Stenvadvej 8, 8586 Ørum Djurs
lindhardt@ramtens.net

Ørum Borgerforening
Havrevej 14, 8586 Ørum Djurs
Tel. 51 76 00 37

Ørum Kirkes Menighedsråd
Formand Else Marie Johnsen
Huldremosevej 28, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 10 25

Ørum & Omegns Forsamlingshus
Ørbækvej 3, 8586 Ørum Djurs
Udlejning Anne Marie Kruse
Tel. 86 38 16 90 – am@kratbakken.dk

Ørum-Ramten og Omegns Husmoderforening
Knudsvej 8, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 12 19

Ørum – Ginnerup – Stenvad Pastorat
Sognepræst Vibeke Højgaard Sommer
Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs
Tel. 86 38 10 85 / 40 4769 95 – vh@km.dk